2024-01-30 Joapie maakt bezwaar tegen boete - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2024-01-30 Joapie maakt bezwaar tegen boete

nieuwsarchief
Op 28 december 2023 heeft agent Langdraad op een van zijn reguliere controles geconstateerd dat er een illegale wildplasactie was uitgevoerd nabij de recreatieplas io.
Nader onderzoek leerde dat de dader Joapie Jurgens was welke nog nadruppelend door agent Langdraad in de kraag werd gevat.

Joapie stribbelde eerst tegen, maar de sterke arm van agent Langdraad was toch sterker dan die van Joapie, hetgeen inhield dat laatstgenoemde het onderspit moest delven.

Na notering van alle belangrijke aspecten en de cautie werd Joapie heengezonden, wel met de opmerking van agent Langdraad dat hij hier nog wel meer over zou horen.

Hedenochtend was het postbezorger J. Jurgens welke een onaangename verrassing op de deurmat van Joapie poneerde.... Een enveloppe van het CJIB met een fikse boete voor het wildplasavontuur.

Joapie, hevig geschrokken, is met de brief van het CJIB direct naar het openbaar lichaam Wendy getogen en samen hebben ze een mooi beroepschrift opgesteld welke nog dezelfde dag op de post is gegaan.

Joapie verwacht dat hiermee de kous af is.

Onderstaand het bezwaarschrift welke is verzonden:
Terug naar de inhoud