2022-07-12 Proefboring gaswinning Jurgensland kent onverwachte afloop - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2022-07-12 Proefboring gaswinning Jurgensland kent onverwachte afloop

nieuwsarchief
Afgelopen week heeft de JAM (Jurgenslander Aardolie Maatschappij) op verschillende plekken in Jurgensland proefboringen gedaan i.v.m. het vermoeden dat er een gasveld in de bodem aanwezig zou zijn.

Volgens een woordvoerder van de JAM kreeg men bij de laatste boring het sein dat er mogelijk een grote gasvoorraad aangeboord was.

Gelijk werd divers zwaar materieel naar Jurgensland getransporteerd samen met honderden stukken pijpleiding.

Op datzelfde moment zat agent Langdraad zich thuis vertwijfeld af te vragen waarom zijn CV ketel het niet meer deed.
De geraadpleegde monteur van de storingsdienst constateerde ter plekke dat de aardgastoevoer van de ketel was onderbroken.

Al snel kwam de ontnuchterende waarheid aan het licht dat men bij de laatste proefboring in de gasleiding van agent Langdraad had geboord.
Van een gasveld is dus geen sprake, wel van een boze agent Langdraad.......

Terug naar de inhoud