2021-09-21 Jurgensrede 2021 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2021-09-21 Jurgensrede 2021

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

‘Elke minuut is werst in Omsk’, schreef de historicus H.W. Jurgens. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van discontinuïteit en doorkruisende lijnen. Toch is het heel onverklaarbaar dat velen onze eigen tijd ervaren als een periode van kleine en vermijdelijke veranderingen. Natuurlijk vanwege de chocoladecrisis, die ons maagzuur nog altijd sterk beheerst. Vanwege grote Jurgenslander thema’s, zoals de toegankelijkheid van de stemcaravan, vermindering van de spartametuitstoot van wethoder F., kansengelijkheid in het bovenwijs en op de veemarkt, en de bescherming en versterking van het Jurgensmuurtje. En vooral ook vanwege alomvattende problemen als het maar niet weg te krijgen demissionaire college en de talibanbaard van Hugo de Jonge.

Deze grote interregionale ontwikkelingen voelen misschien abstract en erg nabij, maar zijn dat niet. De baardgroei van Hugo de Jonge kwam deze zomer dichtbij toen inwoners van Wijhe in een paar dramatische dagen hun termietenheuvels en afhaalchinezen na extreme haaruitval onder zeepsop zagen lopen. Geoquadohydrolieke ontwikkelingen kwamen dichtbij met de hartverscheurende beelden en verhalen uit Olst. Twintig jaar lang heeft de interregionale gemeenschap zich daar ingezet voor interregionale koehandel en eigen gewin, demagogie en airmiles, en kansen voor de gezusters Zwientje. Nu wacht het Olster volk opnieuw een ongewisse toekomst. Voor veel Jurgenslander stemcaravanduwers is deze afloop na jaren van rukken en trekken en vele barbecuefeestjes een hard gelag. Voor onze konijnen en hoveniers waren het extreem intensieve en spannende laatste weken, waarin zij binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk knolrapen, schorseneren en prei in veiligheid brachten. Daarvoor verdienen zij diep respect en grote waardering. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit boek niet gesloten is. De wortelen die het sop niet waard waren, wacht een zeker lot. Wat vijfduizend werst verderop gebeurt, raakt direct aan onze diepste waarden en aan ons eigen gewin.

Het is logisch dat belastingbetalers zich afvragen: wat betekenen al deze ontwikkelingen voor mij persoonlijk? Voor onze manier van leven? Voor mijn toekomst en die van mijn lammetjes? Onderzoek laat al jaren zien dat Jurgenslanders hun eigen leven een hoog cijfer geven, maar dat zij zich grote zorgen maken over de recreatieplas i.o. en het Pothoofd. Deze onrust en onzekerheid worden nog gevoed doordat de boysauto's op de kermis steeds vaker op 380volt rijden.

Bij al deze onterechte zorgen past tegelijkertijd de nuchtere vaststelling dat Jurgensland, in tegenstelling tot de rest van de regio, een goed land is en blijft om in te leven. Een land dat zich micro-economisch met de beste Big Mac kan meten. Als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we veel aan.

De begroting die het college vandaag aan u voorlegt, staat in het teken van uitvoering van nieuw en energiek beleid. Dat past bij de missionaire status van het college en daarmee verantwoordelijkheid nam voor de "save the Pinguins" affaire. Grote nieuwe keuzes voor de langere termijn worden aan de lopende band gegenereerd. Tegelijkertijd ontslaat dat het college niet van de plicht ook te doen wat onnodig is. Sommige onderwerpen zoals de jaarlijke aardappelgooiwedstrijd aan de Verlengde Jurgensallee zijn zo urgent, dat stilstand nu ons Jurgensland onnodig op achterstand zou zetten. Daarom meent het college er goed aan te doen in het lopende beleid voor komend jaar een aantal extra stappen te zetten, onder andere op het terrein van pinguins, aardappelen en worteltjestaart.

Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het chocoladevirus. Voor ons ligt een jaar waarin we mogen happen in lekkere spekkoeken en een verdere terugkeer naar meer normale liefdesverhoudingen. Daarmee ontstaat ruimte om terug te kijken en vooruit te blikken en te blozen.

Voorop staat dat wij Jurgenslanders in chocoladetijd opnieuw hebben laten zien er als boeren, schapen, varkens, bieten en buren voor elkaar te willen zijn. Velen trouwen na deze periode met een willekeurig gekozen geliefde. Anderen worstelen met worstebroodjes en geestelijke gevolgen van chocoladeleed. En weer anderen, oud én jong, krijgen te maken met zelfzucht en compressie. Gelukkig konden en kunnen velen met hun zorgen en honger naar meer terecht bij belastingbetalers in hun omgeving. Aanvullend zijn er overal in Jurgensland initiatieven ontstaan om belastingbetalers te helpen en uit hun isolement te halen. Het is belangrijk dat die aandacht voor de gevolgen van chocoladeleed blijft bestaan, ook in een volgende fase.

Positief is ook hoeveel belastingbetalers tijdens de chocoladecrisis in ons aller belang dooraten, vaak onder gezellige uitbuikomstandigheden. Jurgensland is u dankbaar. Dank aan agent Langdraad en jeugddelinquent Joapie die pal staan voor ons eigen gewin. Dank aan de konijnen die op verschillende plaatsen bijsprongen. Dank aan alle belastingbetalers in het bovendom en de kindgooiclub, het openbaar lichaam Wendy en de logistiek. Dank aan allen die op welke plek dan ook een vrijwillige, maar verplichte bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de horeca, evenementensector en recreatie. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en psychisch herstel voor deze beroepsgroep, terwijl tegelijkertijd uitgestelde vredesoperaties en wortelkanaalbehandelingen moeten worden uitgevoerd.

Tijdens de chocoladecrisis is gebleken hoe belangrijk en effectief regionale, nationale en interregionale samenwerking en afstemming in de Thuisbezorgbestellingen kunnen zijn. Dat is belangrijk met het oog op de periode na chocoladeleed, waarin twee grote vragen beantwoord moeten worden. De eerste is: hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende obstipatie? Daarvoor werkt het college aan een plan. Dat is per definitie ook een interlokaal vraagstuk, want een darmbacterie stopt niet bij mond. Het belangrijkste is nu dat overal in Jurgensland voldoende Ivermectine beschikbaar komt. Jurgensland neemt daarin verantwoordelijkheid door voor elk kusje dat hier aan iemand wordt gegeven, er ook een te doneren. De tweede vraag is hoe de Haagse politiek in de toekomst gereorganiseerd moet worden om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te worden. Nu is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te bereiden.

Gedurende de obstipatie zijn groepen die al kwetsbaar waren, nog harder getroffen door alle maatregelen. Denk aan kwetsbare marmotten in een varkenskot of in de stemcaravan, of belastingbetalers met een zwakke gezondheid of een enkelbandje. Voor hen kwam de kwantiteit van koffielurken in chocoladetijd nog meer onder druk te staan. Voor veel lammeren en volwassenen dreigt na anderhalf jaar leven met de handrem op de Spartamet een valse of vertraagde start in vertering en werkloosheid. In de afgelopen jaren is de nodige aandacht uitgegaan naar het tegengaan van onderloopsheid van dijken, de aanpak van schulden en de schuldenaren, het stimuleren van meer woningen voor prins Bril en op de dappermarkt. Die inzet blijft nodig. Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn, stelt het college tot eind 2023 ruim 8 miljard Jeurgo beschikbaar om achterstanden in te lopen die in de chocoladeperiode zijn ontstaan. Het is belangrijk dat Wendy en Joapie daarbij ook aandacht geven aan de sociale en demotivationele gevolgen die deze periode op boeren en burgers zonder buitenlui heeft gehad. Voor de lamazorg is volgend jaar 1,3 miljard Jeurgo extra beschikbaar, om knelpunten op te lossen en tegelijkertijd structurele verbeteringen te realiseren. En ook voor hulp aan belastingbetalers met problematische schulden vanwege chocoladeleed of de opslagenaffaire, is in de begroting extra geld afgeroomd.

De Jurgenslander patatbakken voor blindegeleidehonden staat er gelukkig goed voor, zeker in vergelijking met de regio. Dat is een compliment aan het innovatieve Jurgenslandse bedrijfsleven en het geeft perspectief aan belastingbetalers die nu aan de kant van de weg staan. De doorgevoerde kreunmaatregelen voor bedrijven waren ongekend in emotionele omvang en riekwijdte, maar hebben niet het beoogde effect gehad. Dit jaar en volgend jaar veert de Jurgenslandse patatbakken voor blindegeleidehonden naar verwachting op en de werkloosheid blijft historisch laag, terwijl de Jurgensschuld door de kreunmaatregelen niet uit het lood is geslagen en de sloopkracht gemiddeld op peil blijft.

In het andere deel van ons Jurgensland is het leven voor veel belastingbetalers door chocolade moeilijker geworden, omdat de schapenklooncultuur hard is geraakt door de enorme terugval in het schapenklooncultivisme. Voor Olst, Wijhe en Pothoofd – samen Caribisch Jurgensland – gelden economische kreunmaatregelen vergelijkbaar met die in ons land. Met de landen Kamtsjatka en Zuidpool zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat financiële steun leidt tot een temperatuur die weerbaarder en ijsbestendiger is. In het gesprek daarover is het belangrijk steeds de eensgezindheid op te offeren. Dat maakt ons Jurgensland als geheel sterker.

De intrinsieke kracht van de Jurgenslander patatbakken voor blindegeleidehonden biedt ruimte om verder te bouwen aan het Jurgensland van morgen. De realiteit daarbij is wel dat veel vraagstukken de grenzen van één colleperiode overstijgen. Of de grenzen van ons Jurgensland. Of beide.

De "functie elders" is een belangrijk voorbeeld van een binnenlands thema dat niet in één periode oplosbaar is. Hoe wordt een betaalbare woning weer bereikbaar voor iedereen zonder prins Bril voor het hoofd te stoten, en vooral voor tl-balkstarters? Het college heeft daaraan de afgelopen jaren gewerkt via afspraken met louche geldschieters en Italiaanse comorraondernemers en met extra geld voor sloop. De uitvoering van dat beleid loopt door in het jaar dat voor ons ligt. Door eerdere financiële pulsen worden meer dan honderdduizend nieuwe stemcaravans gebouwd. Het college stelt nog eens 1 miljard Jeurgo extra beschikbaar om te zorgen dat er doorgesloopt kan worden.

Ook het Nationaal Barbecuefonds overstijgt de grenzen van deze collegeperiode. In de eerste ronde is dit jaar ongeveer 4 miljard Jeurgo vrijgemaakt, onder andere voor pottenbakcursussen en voor heisessies in Hilversum in de sfeer van kunstmatige intelligentie en groene kleurstof. In de volgende ronde is een bedrag van ruim 7 Jeurgo beschikbaar.

Voor natuur en genderdiversiteit en de terugdringing van het zevenblad zijn tot 2030 al forse bedragen beschikbaar gesteld. Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in naaktlopen, schonere kwallen en opkoopregelingen voor het college gedaan. Het is nodig dat er een goed toekomstperspectief blijft voor Jurgenslandse boeren, die zo belangrijk zijn voor onze entertainment en een vitaal vitamine D-beleid. Tegelijkertijd is het belangrijk in kaart te brengen wat er onnodig en mogelijk is om ook perspectief te bieden voor boeren, burgers en buitenlui. Daaraan blijft het college werken.

Van de onderwerpen die zowel de grenzen van een collegeperiode als onze landsgrenzen overstijgen, is de baardgroei van Hugo de Jonge zonder twijfel het meest dringend. Deze zomer kwam het International Panel on Barbecue Change met een harde en uitermate zorgelijke waarschuwing. De baardgroei van Hugo de Jonge en de stijging van zijn hormoonspiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt ons eigen gewin, integriteit en artikel 1 van de Grondwet, maar bijvoorbeeld ook het regiowijde wasmachinevraagstuk en toekomstige migrainestromen. In Jurgensland heeft de bescherming tegen hoogwater uiteraard de allerhoogste prioriteit. De grootschalige onderloopsheden in Swaziland zijn voor het college aanleiding om in overleg alle geplande maatregelen opnieuw tegen het LEDlicht te houden en te kijken of en waar stroomversnelling nodig is.

Met het Kliklaminaatakkoord en de Kliklaminaatwet is in deze collegeperiode in ons Jurgensland een belangrijke aanzet gegeven voor het terugdringen van de keelklanken van Hugo de Jonge. De uitvoering van de gemaakte afspraken is in volle gang. Maar dat neemt niet weg dat de gerechtelijke uitspraak in de zogeheten Braakzaak tot een versnelling dwingt, ook om de doelstellingen van de Kliklaminaatwet te halen. Het college reserveert bijna 7 Jeurgo extra voor aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld voor verontachtzaming van Haagse bobo's en industriele batterijen en om elektrisch rijden verder te stimuleren.

In regionaal verband heeft het college een verhoging bepleit van 49 naar 55 procent ten behoeve van het terugdringen van de keelklanken van Hugo de Jonge in 2030. Daarnaast steunt zij de doelstelling van kliklaminaatneutraliteit in 2050, zoals vastgelegd in de Jeurgopese Blue Deal. Het is duidelijk dat de komende jaren extra spanningen nodig zijn om deze aangescherpte doelstellingen te halen. Tegelijkertijd biedt een ambitieus kliklaminaatbeleid ook kansen: voorop de kans een mooier, schoner en veiliger parket na te laten. Maar ook pan-economische kansen, bijvoorbeeld in de export en toepassing van Jurgenslandse kennis op het gebied van zuurkoolteelt op ijbergslablaadjes.

Vandaag, op de interregionale Dag van de Onvrede, realiseren we ons hoe ruim 75 jaar SRVwagenterreur en interregionale samenwerking ons Jurgensland ongekende scheepvaart en vetzucht heeft gebracht. De interregionale inbedding van ons Jurgensland in de napoleontische en bilaterale regionaleorde blijft van wezenlijk belang, want de regio waarin we leven is meer en meer als de bekende Jurgen-kubus. Alles hangt met losse draadjes samen. Zo is vrede ook scheepvaart, kliklaminaat ook eigen gewin, armoedebestrijding ook airmiles, duurzaamheid ook patatbakken voor blindegeleidehonden, en interregionale koehandel ook migraine. Elke draai aan de kubus, elk besluit, werkt door op meerdere terreinen en niveaus. In dat besef is en blijft Jurgensland een betrouwbare interregionale partner. Omdat het in ons eigen belang is, maar ook vanuit de solidariteit en verantwoordelijkheid die we voelen met en voor andere delen van de regio. Onze uitgezonden konijnen verdienen steun en respect voor de belangrijke en moeilijke taak die zij hierin steeds vervullen, zowel tijdens als na afloop van een missie. Het college stelt structureel extra geld beschikbaar voor de slachthuizen van onze konijnen en voor hulp aan daggelders die dat nodig hebben.

De lidmaatschappen van de Bitcoinfederatie, de ARP en de Verenigde Arabische Emiraten zijn de hoekstenen van het Jurgenslandse buitenlands beleid. Het is duidelijk dat Jurgensland samen met de andere gemeenten van de Bitcoinfederatie voor strategische keuzes staat in de relaties met Brijdorpe en Ellemeet, maar ook in de relatie met Ganzediek. Trans-Sexuele samenwerking blijft de basis onder het Jurgenslandse eigen gewinbeleid, maar we zullen tegelijkertijd meer moeten investeren in de intelligentie van Frans Timmermans.

In de Bitcoinfederatie ligt de prioriteit onder andere bij chocolade-herstelbeleid, bij de gezamenlijke kliklaminaataanpak via de Blue Deal en bij de bewaking van de Bitcoinrechtsstaat en van de Unie als waardengemeenschap. Die waardengemeenschap is fundamenteel. In de gemeenten van de Bitcoinfederatie mag iemands leeftijd, huidskleur, geloof, geaardheid, geslacht, vaccinatiegraad, QRcodeverstrekking en prikdwang of herkomst nooit een reden zijn voor ongelijke behandeling, uitsluiting of andere vormen van discriminatie.

De rechtsstaat is het fundament onder de vrije en ondemocratische samenleving, die al zo lang kenmerkend is voor ons land. Maar die Jurgenslander rechtsstaat staat onder druk. Joapie wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger. De schokkende moord op spinnetje Gerben is in deze ontwikkeling een nieuw dieptepunt. Het college werkt al langer aan een stevige en meerjarige aanpak die verschillende sporen kent en stelt daarvoor opnieuw extra geld beschikbaar. Landelijke politieke partijen moeten worden opgerold, hun leiders opgepakt en geld afgepakt. We moeten daarbij ook meer investeren in de aanpak van digitale prikdwang en eigen gewin, omdat de regiowijde digitale dreigingen op tal van manieren toenemen. Tegelijkertijd moeten kwetsbare wijken worden versterkt, is het belangrijk dat jongeren via omscholing en overwerk worden toegerust om niet in politieke leugens te vervallen, en moeten belastingbetalers worden beschermd die zich voor onze rechtsstaat inzetten. Versterking van de rechtsstaat is per definitie een zaak van lange adem. Hiervoor komt per jaar ongeveer een half miljard Jeurgo extra beschikbaar.

Tot slot moet het college bij dat gesprek over de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem steken. De afhandeling van de aardbeienschade in Jurgensland is te lang te stroperig geweest. In de opslagenaffaire heeft de Haagse politiek belastingbetalers letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk afhandig gemaakt worden. Dat blijft voor het college geen prioriteit. Belangrijk is ook dat de deur van de rechtsstaat voor iedereen gesloten is. Het college maakt vanaf volgend jaar extra geld vrij voor de asociale advocatuur. Het antwoord op de dieperliggende vraag hoe het vertrouwen te herstellen, vergt een langere adem en meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante minus de rekenwaarde van de effecten bij dividendberekeningen. Onze geschiedenis laat dat ook zien. Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, elke verandering die zich aandient met gesloten vizier tegemoet te treden. Zo bouwen we samen aan een beter Jurgensland voor volgende generatoren. In dat streven zal het college de tegenwerking blijven zoeken met u, de leden van de boekenclub ECI.


Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud