2021-03-26 Pieter Omtzigt niet gevraagd hier orde op zaken te stellen - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2021-03-26 Pieter Omtzigt niet gevraagd hier orde op zaken te stellen

nieuwsarchief
Naar aanleiding van de commotie in het ons omringende Nederland heeft het college na een digitaal gehouden overleg de onderstaande persverklaring doen uitgaan:

Wij, het college van de gemeente Jurgensland, bevestigen dat:
 1. Wij, het college van de gemeente Jurgensland, de heer Pieter Omtzigt niet hebben benaderd om volgens de "functie elders-methode" orde op zaken te stellen in Jurgensland.
 2. Wij, het college van de gemeente Jurgensland, de heer Pieter Omtzigt niet hebben gevraagd om de toeslagenaffaire in Jurgensland tot de bodem uit te laten zoeken, daar de gemeente Jurgensland de enige gemeente is waar deze toeslagen affaire niet heeft plaatsgehad.
  (Alle toeslagen zijn persoonlijk iedere maand door ons openbaar lichaam Wendy persoonlijk afgegeven bij de daartoe aangewezen boeren, burgers en buitenlui).
 3. Wij, het college van de gemeente Jurgensland, de heer Pieter Omtzigt niet hebben verzocht onderzoek te doen naar de praktijken van voorheen vermeend hoofdveerbaas Jurgmink betreffende vermeende verbale handelingen met niet daartoe leeftijdsgerechtigde inwoners.
 4. Wij, het college van de gemeente Jurgensland, nimmer met de heer W. Hoekstra hebben gesproken over een scheve-schaatswedstrijd op de recreatieplas i.o.
 5. Wij, het college van de gemeente Jurgensland, niet met met mevrouw S. Kaag samen de schoolbanken hebben bekleed op de Oxford University.
 6. Wij, het college van de gemeente Jurgensland, nooit schoenen hebben geleverd aan de heer H. de Jonge, daar in Jurgensland iedereen zich op eerlijk schoeisel van populierenhout verplaatst.
 7. Wij, het college van de gemeente Jurgensland, geen actieve herinnering hebben aan het gesprek welke wij hebben gehouden met de heer M. Rutte.
 8. Wij, het college van Jurgensland, de heer Omtzigt dusdanig waarderen dat het beter in het landsbelang is dat hij orde op zaken blijft stellen in het Duinendorp Den Haag en zijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger ongehinderd en zonder schroom moet blijven uitvoeren.
  (Indien de gladde en ruggengraatloze bewindslieden in het Duinendorp een andere mening hebben, dan geeft dit temeer aan hoe ver zij van de realiteit af staan dan dat de heer Omtzigt elders zijn werkbetrekking zou moeten uitvoeren).

Het College van Jurgensland voornoemd.
Terug naar de inhoud