2017-07-09 Jurgensland aangetroffen op oud kiekje uit 1955 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2017-07-09 Jurgensland aangetroffen op oud kiekje uit 1955

nieuwsarchief
Op deze zwart/wit foto uit het familie-album van Burgemeester B. zien wij een foto van Jurgensland genomen in het jaar 1955.

Links de Wilhelminaverkeersbrug en een blik op onze buurgemeente Deventer.
Parallel met de verkeersbrug loopt de Kooi'nsloot, welke hier op de foto nauwelijks water bevat en baggerbedrijf Jurgens en Zn. enkele dagen na het maken van deze foto opdracht zou krijgen om deze prominente watergang uit te diepen.

In het midden van de foto is zichtbaar hoe de Kooi'nslootbrugge de beide oevers met elkaar verbindt.

Schuin rechts boven de Kooi'nslootbrugge is Het Jurgensmuurtje zichtbaar: een helaas verloren gegaan monument waarvan nog 2 bakstenen over gebleven zijn en zich bevinden in de kluis van het gemeentehuis als aandenken.
Wanneer men de foto uitvergroot is ook het mechanisme nog zichtbaar waarmee de hoogwaterschuif bevestigd is aan het Jurgensmuurtje.
In tijden van hoogwater in de IJssel liet de Muurtjeswachter deze schuif zakken zodat Jurgensland beschermd werd tegen overstromingsgevaar.
Mochten extreem hoge waterstanden in de Duitse rivieren daartoe aanleiding geven dan werd er door de Jurgenslander Hoogenlaagwaterkatastrophenalarmcentrale een bericht uitgedaan naar de Zandzakkensjouwers die terstond een barrière opwierpen van duizenden zandzakken teneinde Jurgensland te beschermen tegen een overstroming.

Terug naar de inhoud