2013-03-09 Treurnis alom in Jurgensland - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2013-03-09 Treurnis alom in Jurgensland

nieuwsarchief
De VJL-fractie (Vrijstaat Jurgensland) in Jurgensland dient met de fractie van Gemeentebehang woensdagavond in het raadsdebat over de windmolens bij de caravan van Openbaar Lichaam Wendy een motie van treurnis in tegen het college.

De motie is eigenlijk gericht tegen wethouder F. De VJL vindt dat het optreden van F. in het windmolendossier geen prijs verdient, laat staan een Fiat. wethouder F. heeft eerst aangegeven dat de windmolens de gemeente geen geld kosten, dat blijkt nu na herberekening door het Jurgenslander Calculatie & CijferCoordinatieCentrum (JC&CCC) toch het geval te zijn.

Wethouder F. verklaarde eerder een eventuele budgetoverschrijding uit eigen knapzak te betalen, indien zich dit zou voordoen. “Ik hoef ook geen Fiat”, zei F. in aangeschoten toestand toen hij aanschoof aan de bar van café Koek en Zuipie. “Ik heb al een Daf 66 en mijn Variomatic doet het nog prima.”

De VJL-fractie speelt een cruciale rol bij de stemming voor of tegen het plan en kan de voor- of tegenstanders aan de meerderheid helpen. De fractie zegt pas tijdens het debat te beslissen en daarna misschien her te heroverwegen.

JGV'er (Jurgensland Glutenvrij) Mieke Jurgenschzoon geeft aan opnieuw tegen te stemmen. De andere JGV’ers, JFP (Joapie for President) en de LJJ (Lijst Jurgens Jurgens) hebben eerder al aangegeven voor het plan te zijn en te blijven.
PJDJ (PotJanDorieJurgensland), Gemeentebelang, RHM (Red het Muurtje), JL50Plus en TOJ zijn tegen.

Meer in de Jurgensbode van woensdag.
Terug naar de inhoud