2012-11-18 Jurgensland getroffen door project Ruimte voor de rivier - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2012-11-18 Jurgensland getroffen door project Ruimte voor de rivier

nieuwsarchief
Zeer recentelijk is dan datgene begonnen alwaar wij als rasechte Jurgenslanders zo bang voor waren... Het project "Ruimte voor de Rivier".

In heel ons mooie Jurgensland zijn ruim 301 bomen (waar onder notabene ook de spoorbomen van boer Jurgens) omgezaagd voor dit, nu al mislukte, project Ruimte voor de Rivier.

Ook nabij de Jurgensmolen, rond het IJsselhotel en bij de recreatieplas i.o. zijn de afgelopen dagen vele tientallen bomen van onze boeren, burgers en buitenlui tegen de vlakte gezaagd.

Dankzij protest van bewoners van de Rembrandtkade van het tegenover Jurgensland gelegen Deventer zijn de twee bomen aan de derde Jurgenslander Zandweerdhaven van de zaag gered.
Die twee bomen worden voorlopig (tot eind van de week) gespaard.

Langs de IJssel is het rooien van de bomen nodig voor een onbelemmerde doorstroming van het water.

De waterschappen Droog Salland en Veluwemeer leggen neven- en nichtengeulen aan en zorgen er zo voor dat het achterland van Jurgensland in tijden van hoogwater droge voeten houdt. Na de werkzaamheden voor de waterberging worden er ook weer bomen aangeplant.

Het college heeft vernomen dat deze werkzaamheden zijn vervroegd vanwege de toezegging van Mark Rutte dat iedereen € 1000,-- zou ontvangen, en dat was precies het bedrag dat de Waterschappen nog tekort hadden.

Nadat het Jurgenslander persbureau aan de Waterschappen kenbaar had gemaakt dat dit de zoveelste loze belofte van "een eeltloze uit het Haagse duinendorp" was hebben zij de koppen bij elkaar gestoken en besloten dat als Mark Rutte niet met de toegezegde € 1000,-- over de Wilhelminabrug komt zij er persoonlijk voor zullen zorgen dat de Hedwigepolder in Zeeland onder water komt te staan....

Wordt vervolgd?

(Agent Langdraag ziet wel wat in een gerechtelijke vervolging van Mark Rutte. Ook gewezen advocaat Bram Jurgowitsch wilde wel een contante duit in het hiervoor bestemde zakje doen, alleen kon hij het niet eens worden over de inhoud van de ongeschreven declaratie....)
Terug naar de inhoud