2009-06-21 Colporterend zwart schaap Jurgensland uitgezet - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2009-06-21 Colporterend zwart schaap Jurgensland uitgezet

nieuwsarchief
Naar nu bekend is geworden bij de redactie van de Jurgenslander Gazet heeft rechtercommissaris Mr. Dr. Prof. P.C. Jurgensch de Jurgence van de Jurgenslander Rechtbank annex touwslagerij afgelopen dinsdag een opmerkelijk vonnis gesproken.

Van diverse inwoners kwamen de laatse dagen klachten binnen van een zwart schaap welke zich colporterend van huis tot huis begaf. Dit schaap (welke zichzelf Frank noemde - red.) viel meestal rond etenstijd de boeren, burgers en buitenlui lastig met allerlei aanbiedingen voor zogenaamd goedkopere telefoon en internetverbindingen. Bij menig boer, burger en buitenlui is dit danig in het verkeerde keelgat geschoten temeer zij nog met tamtam werken en geen notie hebben waar dit zwarte schaap het over had. Getergd hebben zij uiteindelijk toch maar de sterke arm erbij gehaald. Deze arm heeft samen met Japie Jurgens het zwarte schaap met een verdovingsgeweer neergeschoten, net toen hij zich uit de caravan van ons openbaar lichaam Wendy terugtrok.

Dit verdovingsgeweer was belangeloos ter beschikking gesteld door de "Eerste en Enighe Jurgenslander Telefoon en Telegrafiedienst" (EEJTT) welke geen enkele inmenging van derden op haar grondgebied toestaat.

Nadat het zwarte schaap weer bij was gekomen is een vervolgonderzoek ingesteld naar het doen en laten van deze uitverstotene van het vierhoevig volk.

Bij dit onderzoek is een belangrijk feit naar voren gekomen welke mede de grondslag was om dit zwarte schaap voor altijd uit Jurgensland te verbannen...

Dit zwarte schaap was namelijk niet van oormerken voorzien en verbleef derhalve illegaal in Jurgensland.

"Het moet niet gekker worden, nu een colporterend zwart schaap, straks een hond die onderzoek gaat doen naar ons energieverbruik.... zo is het einde zoek", aldus de persvoorlichter Mr. H. Jurgens van de hierboven reeds aangehaalde rechtbank.

Al blatend en geboeid verliet het schaap vervolgens de rechtbank...
Terug naar de inhoud