2007-08-23 Pastoor Jurgens ontvangt hoge onderscheiding - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2007-08-23 Pastoor Jurgens ontvangt hoge onderscheiding

nieuwsarchief
Vooral de afzender wekte grote beroering: Benedictus XVI, beter bekend als de Paus uit Rome.

De Paus in conclaaf met de pastoor...Om te voorkomen dat de envelop zoek zou raken tijdens het rondbrengen van de post, werd Pastoor Jurgens opgebeld met het verzoek of hij persoonlijk naar het postkantoor wilde komen om zijn poststuk in ontvangst te nemen.

Onder aanwezigheid van tientallen nieuwsgierigen arriveerde even later Pastoor Jurgens op het postkantoor.

Nadat hij de envelop geopend had, kwam er tot zijn verbazing een straatnaambord te voorschijn en een brief met de volgende tekst, welke hij hardop voorlas:

"Waarde Pastoor Jurgens,

Omdat U afgelopen week het 100.000 ste Jurgenslander Blubbertje verkocht hebt en hierbij de opbrengst volledig doneert aan goede doelen in Jurgensland, wil ik U eren met een uniek straatnaambord. Deze Pauselijke straatnaamborden worden bij zeer hoge uitzondering als teken van erkentelijkheid toegekend. De straat waaraan Uw huis staat zal voortaan als de Pastoor Jurgensstraat door het leven gaan.

Met Pauselijke groet,

Benedictus XVI."

Hierna weerklonk een daverend applaus door het postkantoor.


B&W van Jurgensland hebben er inmiddels voor gezorgd dat het straatnaambord bij Pastoor Jurgens, die op een hoek woont, aan de zijgevel van het huis gemonteerd is.
Terug naar de inhoud