2006-07-13 Leger valt Jurgensland binnen - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2006-07-13 Leger valt Jurgensland binnen

nieuwsarchief
Vanochtend in alle vroegte zijn militairen van het Nederlandse leger Jurgensland binnengevallen.
Met een verrassingsaanval vanaf de IJssel is Jurgensland volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Over het waarom van deze actie tast men nog volledig in het duister.

Volgens onbevestigde berichten waren B&W van Jurgensland bezig met het opzetten van een grote protestactie om de door het kabinet geplande hoogwatergeul, waardoor Jurgensland mogelijk geheel van de landkaart zal verdwijnen, tegen te houden.

Anderen menen te weten dat het leger de IJssel bij Jurgensland wil leegpompen door ten noorden en ten zuiden van Jurgensland 2 damwanden te slaan en hierna het IJsselwater weg te pompen.
De reden voor deze opmerkelijke operatie zou zijn dat de medewerkers van Jurgensland hun privézwembaden met illegaal afgetapt IJsselwater hebben gevuld, terwijl er i.v.m. deze droogteperiode een absoluut verbod op onttrekking van oppervlakte water van kracht is.
Weer andere bronnen melden dat informatie, verkregen via de Endstra-tapes, aanleiding zou zijn voor ingrijpen van het leger.

Op dit moment ontbreekt verdere informatie over de actuele stand van zaken in Jurgensland. Ook is niet bekend waar B&W van Jurgensland en de verdere medewerkers verblijven.

Onze fotograaf van de Jurgenslander Gazet wist diep in het geheim nog 2 foto's te maken op het moment dat het leger de IJssel afsloot en Jurgensland binnenviel.
Terug naar de inhoud