2005-12-06 Jurgensland beschikt over een RampenCoordinator - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2005-12-06 Jurgensland beschikt over een RampenCoordinator

nieuwsarchief
Jurgensland beschikt sinds enige tijd over een officiële RampenCoördinator. Na een proeftijd van 2,284 maanden heeft het burgemeester B. behaagt de jongeheer Peter F. te benoemen tot RampenCoördinator van de O zo groene en o zo platte landsgemeente Jurgensland. De RampenCoördinator (verder aan te duiden als de RC) is belast met het aansturen van preventieve-en reddingsactiviteiten in geval van calamiteiten binnen onze gemeentegrenzen. De RC is inmiddels reeds een keer benaderd voor een analyse van de volledig overrompelende sneeuwstorm van vorige week.

De RC hoorde een ietwat paniekerige burgemeester B. aan, die beweerde dat er geen strooizout was ingeslagen maar poedersuiker. De lakonieke ractie van de RC (hij glimlachte met een ik-heb-alles-volledig-onder-controleblik in de ogen en vertrok direct met zijn slee naar de dijk, om daar met zijn makkers een heerlijke sneeuwmiddag te beleven) bleek volkomen terecht. Nadat de zestien kop-staartbotsingen op de Jurgensweg waren opgeruimd was er geen sprake meer van wat voor rampspoed dan ook.
De burgemeester heeft in een eerste evaluatie de RC onmiddellijk bevestigd in zijn aanstelling, en het salaris opgehoogd naar schaal 7, anciënniteit 3. Voorwaar niet gek voor een jongeman van 10,75 jaar.
Hoewel de storm van kritiek over mogelijke vriendjespolitiek heftig was (de RC is een zoon van de wethouder) heeft deze inmiddels plaatsgemaakt voor bewonderende blikken en onvoorwaardelijk vertrouwen van alle bewoners.
Uit het hele land zijn inmiddels de nodige TBS'ers onderweg om dit heugelijke feit mee te vieren.
Terug naar de inhoud