2005-04-18 Plannen kabinet: Jurgensland moet verdwijnen - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2005-04-18 Plannen kabinet: Jurgensland moet verdwijnen

nieuwsarchief
Als het aan het kabinet in Den Haag ligt, moet Jurgensland verdwijnen.

Dit staat te lezen in de nota Geef De Rivier De Ruimte.

Om bij extreem hoge waterstanden extra opvangcapaciteit achter de hand te hebben, wil men vlak voor Deventer de IJssel van een zogenaamde Bypass voorzien. Deze zal in de volksmond de "Dokter Bernhard-bypass" gaan heten.

Deze gegraven brede geul zal een deel van het aangevoerde IJsselwater afvoeren naar een soort overloopbasin, welke zich op de westelijke oever tegenover de stad Deventer zal bevinden.

De geul blijkt uit tekeningen dwars door Jurgensland te lopen en door alle andere aanpassingen die nodig zijn wordt Jurgensland in zijn geheel van de aardbodem weggevaagd.

Hoewel de kabinetsplannen nog in een pril stadium verkeren, treffen B&W van Jurgensland inmiddels voorbereidingen om een landelijke actie op touw te zetten om deze plannen te stoppen.

GEEN TRAMMELANT IN JURGENSLAND!!!
Terug naar de inhoud