2003-11-25 Paniek in de tent: Bypass voor de IJssel - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
Lokale Jurgenstijd

WAARSCHUWING VOOR ALLE BOEREN,BURGERS EN BUITENLUI:ZONDAG 9 FEBRUARI 2020ZAL VANWEGE DE TE VERWACHTEN STORMDE JAARLIJKSE VLIEGERWEDSTRIJDNABIJ DE RECREATIEPLAS I.O.GROOTS GEVIERD WORDEN!VLIEGBREVET VERPLICHT!

Ga naar de inhoud

2003-11-25 Paniek in de tent: Bypass voor de IJssel

nieuwsarchief
Zojuist is er vanuit betrouwbare bronnen vernomen dat er plannen zijn om het mooie Jurgensland op te offeren aan de grollen en grillen van het naburige Deventer.
Er blijken plannen te zijn die de mooie Rottn'kolk en de recreatieplas i.o. in een klap om gaan vormen in een vormeloze waterige massa.
Bijgaand een kiekje van hoe het nu is, en moet blijven.

Het college overweegt om de op handen zijnde gemeentelijke herindeling met een abrupt Veto te blokkeren en zich volledig, maar dan ook zeer volledig in te zetten om deze "Deventer' Dwaling" te stoppen nu het nog kan.
Zodra meer gegevens bekend zijn zal de Jurgenslander Gazet u hiervan op de hoogte stellen.
Terug naar de inhoud