2003-03-02 Loco wethouder neemt afscheid van Jurgensland - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2003-03-02 Loco wethouder neemt afscheid van Jurgensland

nieuwsarchief
De Loco Wethouder van Jurgensland, Mevr. Annejos, heeft donderdagmiddag op het Gemeentehuis van Jurgensland afscheid genomen.
In de sfeervolle gemeentelijke bedrijfskantine kreeg"El Loco", zoals zij door velen wordt genoemd, diverse kado's overhandigd.

Hieruit bleek dat de Loco Wethouder een graag geziene persoon is binnen de grenzen van Jurgensland.
In een emotionele afscheidstoespraak gaf Mevr. Annejos aan dat ze de nieuwe uidaging, ze heeft een baan aanvaard bij onze buurgemeente Deventer, niet voorbij kon laten gaan.

Na een minutenlange staande ovatie van de aanwezigen, nam Burgemeester B. het woord.
Hij prees uitvoerig de verdiensten van "El Loco" voor Jurgensland maar betreurde het dat er afscheid moest worden genomen van zo'n markante persoonlijkheid.

Vanwege bovenstaande feiten kreeg Mevr. Annejos namens B&W van Jurgensland de eretitel
Het Jurgenslander Geweten toegewezen.

Indien er zich netelige kwesties of zwaarwegende vraagstukken aandienen kunnen B&W advies inwinnen bij of de mening vragen aan Het Jurgenslander Geweten.

Deze eretitel wordt slechts eenmaal vergeven en is derhalve uniek.
Terug naar de inhoud