2002-06-20 Het groot Jurgenslander grasmysterie opgelost - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2002-06-20 Het groot Jurgenslander grasmysterie opgelost

nieuwsarchief
Open brief van een betrokken inwoner:

Aan het College van B&W te Jurgensland
Geacht College,

Naar aanleiding van uw berichtgeving omtrent de diefstal van het gras nabij het Jurgensmuurtje heb ik uiteraard ook binnen de familiekring een klein onderzoek verricht. Gebleken is dat mijn tante Antje, u weet het nog wel, van de kaas, geheel in de wolken van uw complimentjes omtrent de door haar vervaardigde kaas, in samenwerking met enkele niet nader bij naam te noemen neefjes, in de nacht van 13 op 14 juni j.l. het gras nabij het Jurgensmuurtje voor uw en mijn voeten heeft weggemaaid, met de enkele bedoeling om dit gras te voeren aan haar koeien. Het was haar bedoeling dat het Jurgenslander gras, dat door de koeien overigens met smaak is verorberd, zou leiden tot verhoogde (zowel kwalitatief als kwantitatief) produktie van de melk, waarmee tante Antje vervolgens echte Jurgenlandse kaas zou kunnen vervaardigen van echt Jurgenlands gras. Op dit moment is de melk dan ook opgenomen in het procedé om te komen tot deze enige echte Jurgenlandse kaas, die, naar verwachting, vanwege het rijpingsproces, rond 1 september a.s. gereed zal zijn.

Omdat ik, in familiekring, wel eens klaagde over natte voeten tijdens mijn werk als muurtjeswachter heeft zij in al haar wijsheid, besloten het gras rondom het muurtje zelve te laten staan, teneinde de drassigheid aldaar tegn te gaan.

Tante Antje biedt hierbij haar welgemeende excuses aan en heeft beloofd enkele extra kazen aan te maken met de kwaliteitsmelk die zij momenteel bezit dankzij het Jurgenlandse gras.

In de hoop dat dit mysterie bij deze is opgelost,

uw toegenegen Opper Muurtjeswachter M.
Terug naar de inhoud