2002-02-07 Er gloort weer hoop aan de horizon - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
Lokale Jurgenstijd

WAARSCHUWING VOOR ALLE BOEREN,BURGERS EN BUITENLUI:ZONDAG 8 MAART 2020ZAL VANWEGE HET RUIMEN VAN EENV1 BOM NABIJ DE RECREATIEPLASDIE DAG GEEN VUURWERK VAN DEJURGENSLANDER STERRETJESFABRIEKVERKOCHT WORDEN

GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2002-02-07 Er gloort weer hoop aan de horizon

nieuwsarchief
Na weken onttrokken te zijn uit het zicht komen langzaam de grote lijnen van Jurgensland weer boven water.
Naar schatting is inmiddels zo'n 30% van het groen weer zichtbaar.
Het Muurtje echter blijft vooralsnog verborgen.
Slechts de top van het schuifje weet zich aan het IJsselwater te onttrekken.

Burgemeester B. heeft besloten alarmfase 1 in te trekken, en te vervangen door alarmfase 57975126783.

Dit omwille van de bestuurlijke transparantie.
Terug naar de inhoud